Tarieven

  • QEEG en gesprek bespreken behandelplan € 175,00
  • Sessies: € 65,00 per keer

Zorgverzekaar

Omdat de zorgverzekeraar steeds minder of niet vergoed, ben ik vanaf 2024 geen lid meer van een beroepsvereniging.

Afzeggen

Verzetten kan natuurlijk altijd, maar een niet nagekomen afspraak of te late afzegging (24 uur vooraf) zal in rekening worden gebracht. Op alle tarieven en betalingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is de nieuwe Europese privacywet. In onderstaande documenten kun je lezen hoe ik omga met de persoonsgegevens van mijn cliënten. Lees hier mijn Privacy Reglement en Privacy Policy

Klachten

Mocht je het gevoel hebben dat je onzorgvuldig of verkeerd wordt of bent begeleid, dan hoop ik in eerste instantie dat we daar samen uit kunnen komen. Lees hier wat je nog meer kunt doen.

Daarnaast ben ik aangesloten bij Quasir, het expertisecentrum voor klachten, calamiteiten, geschillen en vertrouwenswerk in de zorg. Van daaruit is de geschillencommissie via Zorggeschil geregeld. Ik ben tevens bekend met de bepalingen uit de Wkkgz.