De integratie van onze visuele, auditieve en vestibulaire (evenwicht) systeem legt de basis voor

  • Leervermogen
  • Sensorische verwerking
  • Geheugen, Organisatie, Concentratie

Door "oefenen"  van deze onderliggende neurale systemen,  kan het ILS 'geluid en bewegingsprogramma ( Integrated Listening System) een blijvende verbetering brengen in leren, in focussen, concentratie en sensomotorische vaardigheden.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof onze oren, onze ogen en het binnenoor (evenwicht) zelfstandig werken - en dat ze hun eigen neurologische paden die coördineren, of beheren, ieder apart laten functioneren. 

Dit is echter niet zo. Ieder van deze drie systemen ontvangt van en geeft informatie aan de andere twee systemen op elk moment. Dit uitgebreide communicatie-systeem tussen deze drie belangrijke zintuigen moet soepel worden gecoördineerd en efficiënt zijn voor een optimale werking. Dit wordt bereikt door wat genoemd wordt een geïntegreerd luister systeem: van het auditieve, visuele en vestibulaire (evenwicht) systeem.

De hersenen bezitten het vermogen om zichzelf te reorganiseren door de vorming van nieuwe neurale verbindingen in het hele leven. Bijvoorbeeld, als een van de hersenen beschadigd is, kan de intacte hersenhelft taken van het beschadigde deel overnemen. De hersenen compenseren de schade in feite door de reorganisatie en de vorming van nieuwe verbindingen tussen neuronen. Deze neuronen moeten worden gestimuleerd door middel van activiteiten.

Waarom combineren van beweging, luisteren, en visuele stimulatie?

De 3 systemen zijn van vitaal belang voor ons vermogen om te leren, aandacht te richten op, informatie te verwerken en bewegingen te coördineren Aangezien deze 3 systemen zo met elkaar verbonden zijn, kunnen zij door een holistische trainings aanpak, de neurale verbindingen in de hersenen versterken waardoor diverse klachten kunnen verminderen.

Video: iLs featured on NBC news story - 16 mei 2010

De iLS methode is gebaseerd op onderzoek en bevindingen van Alfred A. Tomatis. Hij ontdekte dat een verandering in de hoor- of luistervaardigheid van de mens, automatisch veranderingen in de stem, lichaam en geest tot gevolg heeft. Zijn ontdekkingen werden in 1957 wetenschappelijk geaccepteerd door de Wetenschappelijke Academie van Parijs en vastgelegd in 3 Tomatis-wetten.

Zie ook:

 

Hoe werkt het?

Er wordt gewerkt met een speciale koptelefoon en speciaal gefilterde Gregoriaanse muziek. De sessies zijn volgens een vast stramien opgebouwd.
Elke sessie begint met 20- 30 minuten geïntegreerde activiteiten. Deze activiteiten staan in een spelboek. Daarna kan er gepuzzeld worden, getekend, een spelletje gedaan worden, lego of Knex o.i.d.. Dit alles met de koptelefoon en muziek op.
De training kan, na een of twee instructie sessies, thuis met ouder en kind zelf worden gedaan. Gemiddeld twee tot drie keer per week moet er geoefend worden.

De iLs trainingen kunnen prima gecombineerd worden met de neurofeedback trainingen. Soms wordt dit ook toegepast alvorens met neurofeedback wordt begonnen.

Resultaten voorbeelden

Onderstaand enkele schrijfresultaten van kinderen nadat ze 8-10 weken, zowel thuis 3 x per week een uur, als voorafgaand aan de neurofeedbacktraining 2x per week een kwartier, hebben geoefend met de iLS.