Tarieven

  • QEEG en gesprek bespreken behandelplan € 175,00 (dit wordt niet vergoed door de zorgverzekaar)
  • Sessies: € 65,00 per keer

Zorgverzekaar

Een aantal zorgverzekeraars kent (gedeeltelijke) vergoedingen voor neurofeedback therapie via de aanvullende zorgpakketten. Deze behandeling kan vallen onder psychologische begeleiding, maar ook soms onder complementaire en/of alternatieve geneeswijzen. Ieder jaar worden bij de zorgverzekeraars de voorwaarden voor vergoeding herzien en soms veranderd. Daarom adviseren wij onze cliënten voor de behandeling contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij omtrent de vergoeding van de kosten. Wanneer deze om een behandelplan verzoekt, kan dit door de therapeut verstrekt worden.

Bekijk het vergoedingenoverzicht van zorgverzekeraars voor 2023.

Belangrijke gegevens voor uw zorgverzekeraar

Ik ben aangesloten bij de:

  • RBCZ, 911699R
  • De NFG, vakgroep VIG, 5604136406
  • VBAG, nr 2120107

Afzeggen

Verzetten kan natuurlijk altijd, maar een niet nagekomen afspraak of te late afzegging (24 uur vooraf) zal in rekening worden gebracht. Op alle tarieven en betalingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is de nieuwe Europese privacywet. In onderstaande documenten kun je lezen hoe ik omga met de persoonsgegevens van mijn cliënten. Lees hier mijn Privacy Reglement en Privacy Policy

Klachten

Mocht je het gevoel hebben dat je onzorgvuldig of verkeerd wordt of bent begeleid, dan hoop ik in eerste instantie dat we daar samen uit kunnen komen. Lees hier wat je nog meer kunt doen.

Daarnaast ben ik aangesloten bij Quasir, het expertisecentrum voor klachten, calamiteiten, geschillen en vertrouwenswerk in de zorg. Van daaruit is de geschillencommissie via Zorggeschil geregeld. Ik ben tevens bekend met de bepalingen uit de Wkkgz. Meer informatie vind je op de website van VBAG: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html of van de-NFG: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html